Algemene voorwaarden Agora Yoga

Artikel 1: Inleiding
Goed dat u kiest voor uzelf door te kiezen voor Agora Yoga.

1.1 Door gebruik te maken van de dienstverlening van Agora Yoga, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

1.2 Als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72006129 hierna te noemen Agora Yoga, behoudt zich het recht informatie te wijzigen en verwijderen zonder daarvan melding te hoeven maken.

1.3 Agora Yoga is in geen geval verantwoordelijk te stellen voor eventuele onjuistheden in informatie en geschrift op deze website of andere kanalen.

Artikel 2: Annulering en restitutie
Dit zijn de geldende afspraken bij onverhoopte annulering.

2.1 Reserveringen voor dagretreats, workshops en coaching worden definitief na betaling. Bij annulering tot drie dagen voorafgaande aan de gereserveerde datum vindt er een restitutie van 50% van de kosten plaats. Bij onverhoopte afwezigheid binnen 24 uur voor aanvang, vindt er in geen geval restitutie plaats en dient het volledige bedrag betaald te worden.

 2.2 Strippenkaarten worden na ontvangst in rekening gebracht. Aangeschafte strippenkaarten kunnen niet worden teruggenomen en er vindt geen restitutie plaats. In uitzonderlijke gevallen kan hierover in overleg een ander besluit overeengekomen worden.

 

2.3 Wanneer er wegens onvoorziene omstandigheden lesuitval plaatsvindt, geldt er een inspanningsplicht om tenminste vanaf de tweede lesdag vervanging te organiseren. Blijkt dit niet mogelijk dan wordt de geldigheidsduur van een strippenkaart verlengt of in het uiterste geval vindt er restitutie plaats.

2.4 In andere gevallen wordt geen restitutie geboden, in goed overleg kan er afhankelijk van de situatie naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Artikel 3: Prijzen & betalingen
Financiële bepalingen en voorwaarden voor deelname.

3.1 Kennismakingslessen zijn gratis, neemt u voor de tweede keer dezelfde introducé mee dan kan deze bij wijze van uitzondering vooraf contant betalen.

3.2 Betalingen voor losse lessen, strippenkaarten en coaching geschiedt via bankoverschrijving of IDEAL.

3.3 Indien het verschuldigde bedrag niet kan worden voldaan, kan er geen deelname aan lessen of coaching plaatsvinden.

3.4 Eventuele gemaakte (invorderings- en incasso)kosten kunnen op de deelnemer worden verhaald.

4.5 Wanneer er een prijswijziging plaatsvindt zal dit tenminste 4 weken vooraf worden gemeld.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Alleen u kunt uw eigen grenzen bewaken.

4.1 Het is verstandig om aan te geven wanneer er sprake is van medische aandoeningen, medicijngebruik en andere mogelijk relevante zaken.

4.2 Overleg bij twijfel altijd met uw behandelend arts over de mogelijke risicofactoren van deelname.

4.3 Deelname is geheel op eigen risico, Agora Yoga is in geen geval aansprakelijk te stellen voor iedere vorm van letsel, schade of andere onwenselijke gevolgen.

4.4 Agora Yoga is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen noch voor enig ander letsel tijdens of na de dienstverlening.

Artikel 5: Privacy van persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

5.1 Agora Yoga streeft er ten alle tijden naar vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke informatie. Alleen onder bepaalde (wettelijke) voorwaarden mogen gegevens en relevante informatie aan derden worden verstrekt.

5.2 Het is mogelijk dat Agora Yoga gegevens ontvangt over uw bezoek aan de website, bijvoorbeeld in de vorm van cookies. Dit ten einde de dienstverlening en website te kunnen blijven ontwikkelen.

5.3 Agora Yoga voldoet aan de voorwaarden van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

5.4 Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Agora Yoga. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Agora Yoga, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 6: Overig
Agora Yoga spant zich in u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen indien de omstandigheden daarom vragen altijd gewijzigd worden, dit is de meeste recente versie.
Mochten er vragen, opmerkingen of klachten zijn kunt u dit altijd persoonlijk of schriftelijk kenbaar maken.
Laatste versie: datum 10-04-2021

Suzanne Bindels
KVK 72006129
BTW NL002205998B51
06-50 29 60 44
info@agorayoga.nl